HML5 Yleiset turvallisuuden ja ohjaamiseen periaatteet

HARJOITTELUN TURVALLISUUS

TURVALLISUUSVASTUU on aina ohjaajilla ja sitä kautta viimekädessä myös seuran hallituksella.  Tavoitteena on, että erityisesti 5-ottelukerhon tilaisuuksissa pitää olla riittävä määrä ohjaajia.

 • UIMATURVALLISUUS. Erityisesti turvallisuusvastuu korostuu uimahallilla ja uimatilanteissa. 5-ottelukerhon uintiharjoituksissa pitää olla aina riittävä määrä ohjaajia (max 8 lasta/ ohjaaja). Sääntönä on, että 5-ottelukerhoon tullessa, henkilöllä pitää olla ainakin välttävä uimataito. Täysin uimataidottomia ei voida ottaa 5-ottelukerhoon, koska tällaisen yksittäisen lapsen valvominen vie yhden ohjaajan resurssit muilta ohjattavailta. Uimakerroilla tulee varmistaa etukäteen, että ohjaajia on riittävästi, muuten vuoro tulee peruuttaa.
 • MIEKKAILUTURVALLISUUS. Miekkailuun liittyvät turvallisuusohjeet tulee käydä läpi säännöllisin väliajoin ja aina heti uusille miekkailijoille (ks. liite).
 • PUUTTUMINEN EPÄASIALLISEEN TOIMINTAAN. Ohjaajien tulee puuttua välittömästi epäasialliseen toimintaan. Asia otetaan aluksi esille henkilön kanssa kahdestaan ja mikäli toiminta jatkuu, annetaan varoitus ja otetaan yhteyttä huoltajaan.
 • OHJAAJIEN ESTEETTÖMYYS. Kaikilta lasten kanssa toimivilta aikuisohjaajilta vaaditaan ns. rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen tai vastaava näyttö. (Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa).

YLEISTET OHJAAMISEN PERIAATTEET

 1. AJOISSA HARJOITTELUPAIKALLE. Ohjaajien tulee olla paikalla hyvissä ajoin (noin 15 min) ennen treenien alkamista (erityisesti Nummikeskuksen salilla, jossa ovet ovat lukossa). Osallistujille painotetaan, että paikalle on syytä tulla ajoissa, koska harjoitukset alkavat merkityllä kellonajalla.
 2. HARJOITUKSIIN ILMOITTAUTUMUNEN. Laadukkaan toiminnan kannalta harjoituksiin osallistuvien tulisi ilmoittaa aina tulostaan (kaikki ryhmät). Tällöin valmentaja ja ohjaaja pystyy paremmin suunnittelemaan ohjelman, mikä soveltuu parhaiten juuri sille osallistujamäärälle.
 3. SEURANTAKIRJAUS. Kaikki harjoitusten läsnäolijat kirjataan seurantalistaan. Tämä oli erityisen tärkeää korona-aikaan, mutta muutenkin meidän pitää tietää kuinka paljon kuussakin kussakin harjoituksissa käydään (harjoitussuunnittelun ja panostuksen ja OKM-tukien peruste).
 4. LAINAVARUSTEET. Lainattujen miekkailuvarusteiden huoltoon ja ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota. Yleisessä käytössä olevien langattomien Laitteiden käsittelyssä tulee olla huolellisia ja opastaa käsittelijöitä sammuttamaan laitteet aina poiston yhteydessä. (Näitä ovat laserpistoolit, taulut sekä miekkailussa langattomat merkitsijälaitteet).
 5. APUOHJAJIEN PALKKIOT. Olemme hallituksessa sopineet seuraavasta apuvetäjän palkkiomallista:
     - 5-ottelukerhon apuohjaajan palkkio 15 €/kerta (salivuorot ja uimahallivuorot)
     - Päiväleirit tms. 10 €/h
     - SM-, Trophy- tai muissa kisoissa tapahtuva lasten ohjaajana toimiminen 5 €/h

Ohje hyväksytty HML5 hallituksessa 17.4.2023.