HML5 PÄHKINÄNKUORESSA

HÄMEENLINNAN 5-OTTELUSEURAN (HML5) KEHITTÄMISVAIHEET

PERUSTAMINEN JA VALMIUKSIEN RAKENTAMISVAIHE 2019-2021

Seuran perustamisen jälkeen (18.9.2018) seuran kolme ensimmäistä vuotta ovat olleet ns. valmiuksien rakentamisvaihetta. Tässä vaiheessa on luotu perustat 1) hyvälle johtamiselle ja taloudelle ja 2) uusien jäsenten jatkuvalle rekrytoinnille. Lisäksi 3) valmennus- ja koulutustoiminta on ammattilaisten käsissä. Tämä vaihe on kestänyt ensimmäiset kolme vuotta eli vuodet 2019–2021. Jäsenmäärämme on tasaisessa kasvussa, mikä on auttanut meitä saamaan esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kaksivuotisen seuratoiminnan kehittämistuen vuosille 2022–2023. Teemana: MONIPUOLISIMMASTA OLYMPIALAJISTA LIIKUNTAA KAIKEN IKÄISILLE!

VOIMAKKAAN KEHITTÄMISEN VAIHE 2022-2023

Nyt olemme toteuttamassa seuraavaa uuta vaihetta seuramme kehityksessä. Olemme siirtyneet ns. voimakkaan kehittämisen vaiheeseen, minkä on tarkoitus kestää kaksi seuraavaa vuotta eli vuodet 2022–2023. Nyt kun toiminnan tunnettavuus ja itse toiminta on tullut paikkakunnalla tutummaksi, pystytään uusien jäsenten rekrytointi hoitamaan paremmin ja samalla kasvattamaan harrastajamäärää. Tähän liittyy myös heinäkuussa 2022 Hämeenlinnassa järjestetty kansainväliset Pentathlon Hämeenlinna 1952 Trophy -kilpailut, jotka olivat samalla vuoden 1952 Hämeenlinnalaisten olympialaisten 70-vuotisjuhlakisa. Tapahtumaa hyödynnettiin kaikin tavoin, jotta paikallisen 5-otteluseuran näkyvyys kasvaa ja tietoisuus myös Hämeenlinnan olympiakaupunkihistoriasta leviää.

VAKIINNUTTAMISEN VAIHE 2024-2025

Seuraavaksi siirrytään seuratoiminnan vakiinnuttamisen vaiheeseen, jolloin myös taloudellisesti pystytään toimimaan omavaraisemmin. Tässä vaiheessa on jäsenmäärä ja toiminnot kasvaneet sille tasolle, missä laadukasta toimintaa pystytään pyörittämään ilman suurempaa ulkopuolista rahoitusta.

Kuva 1. Hämeenlinna 5-otteluseuran kehittämismalli (välitavoitteet ja keskipitkän aikavälin tavoitteet esitetty taulukossa 1.

SEURAN TAVOITTEET 2022-2025

Seura on asettanut tavoitteekseen: "HML5 on Suomen johtava ja kansainvälisesti merkittävä 5-otteluseura vuonna 2030". Tähän liittyen seura on palkannut kesällä 2020 Suomen 5-ottelun kärkivalmentajan ammattivalmentaja Jouko Pakarisen seuran päävalmentajakseen.  Syksyllä 2022 perutettiin uusi ryhmä 5-ottelutjuniorit. Osa ryhmäläisitä on ollut ensin mukana 5-ottelukerhossa ja nyt ikänsä puolesta siirtynyt junioreihin. Ryhmän koko on tällä hetkellä seitsemän henkeä. Tätä ryhmää pyritäänkin kasvattamaan vielä vuonna 2023, ehkä jopa tuplaamaan. Tavoitteenamme on luoda tästä ryhmästä kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin tähtäävä nuorten joukkue eri ikäluokkiin.  Lasten osalta keväällä 2021 käynnistettiin suuren suosion saanut matalankynnyksen 5-ottelukerhon lapsille ikäryhmässä 8–12-vuotiaat. Koronarajoitusten vuoksi jouduttiin osanottajien määrää jopa rajoittamaan.  5-ottelukerhoa vetää seuramme jäsen, liikunnanohjaaja Emmy Hämäläinen. Keväällä 2022 aloitettiin jatkuvatoiminen 5-ottelukerho, jossa osallistujat ovat samalla myös seuramme nuoria jäseniä.