Menettelyohje turvallisen harjoitteluympäristön luomiseen

Olympiakomitean menttelyohjeita turvallisen harjoitteluympäristön luomiseksi sekä ohjeita puuttua häirintään, jos sellaista ilmenee (ks. pdf -tiedosto alla)!